Written by Super User
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว
 
ที่ตั้ง :  96 ม. 2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว
จังหวัด :  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :  55160
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  05-477-7088
แฟกซ์ :  05-477-7088